Magneetsluitingen zetten

Applying magnetic snaps – English version.

Magneetsluitingen zijn eenvoudig te bevestigen, ze zijn sterk en geven je tas een professionele uitstraling!
Je hebt geen gereedschap nodig om ze te bevestigen.
Bevestig de magneetsluit voordat je de tas en de voering in elkaar zet.

Magneetsluit bestaat uit 4 delen:

  • 1 klem (magneet) met instulping
  • 1 klem (tegenhanger) met uitstulping
  • 2 schijven ter versteviging

Magneetsluitingen zetten
Magneetsluitingen zetten

1, Markeer de plaats waar je de magneetsluit wilt zetten.

Magneetsluitingen zetten2. Maak twee sleuven in je tekening.
Duw de polen van de sluit van de rechterkant van de stof aan de linkerkant.

Magneetsluitingen zetten3. Zet een van de dunne metalen op de polen op de verkeerde kant van de maneetsluiting.

Ik leg hier eerst een lapje katoenen vlies voor versterking. Een opstrijkbaar vlies is ook geschikt. Strijk hem op voor stap 1.

Magneetsluitingen zetten

4. Duw de polen plat neer (op afstand van elkaar) met uw duim of tegen de rand van de tafel.

Magneetsluitingen zetten

Magneetsluitingen zetten
5. Leg de andere kant van de voering op de eerste, goede kanten op elkaar en markeer de plaats van de klem precies boven de een je net had gezet.

Magneetsluitingen zetten
Magneetsluitingen zetten6. Herhaal stappen 2 – 4.

Magneetsluitingen zettenJe kan nu de tas in elkaar stikken.


Applying magnetic snaps – English version.

Applying magnetic snaps

(NL) Magneetsluitingen zetten

Magnetic snaps are easy to apply, they are strong and they give your bag a professional look. You don’t need any tool to apply them.Apply before sewing the lining and outer together.

Magnetic snap comprise of 4 parts: :

  • male
  • female
  • 2 swashers


how to apply magnetic snap
how to apply magnetic snap
1. Mark the area where you want place the snap.

how to apply magnetic snap2. Make two slits into your markings.
Push the prongs from the right side of your fabric to the left side.

how to apply magnetic snap3. Slip one of the thin metal discs over the prongs on the wrong side of the snap.
I Add a square of thin cotton bathing for reinforcement. you can also apply Fusible Interfacing before making the cuts.

how to apply magnetic snap4. Push the prongs down flat (away from each other) with your thumb or against the edge of the table.

how to apply magnetic snap
how to apply magnetic snap
5. Lay the other side of the lining on the first one, right sides facing each other and mark the place of the magnetic snap exactly above the one you just inserted.

how to apply magnetic snap
6. Repeat steps 2 – 4.

how to apply magnetic snapNow you can assemble the bag.

how to apply magnetic snap

(NL) Magneetsluitingen zetten