Spotlight – Larkin Jean Van Horn

Ik heb de art quilts van Larkin Jean van Horn via Pinterest ontdekt. Mijn blog lezers kunnen al raden waarom ik zo getrokken naar haar werk werd: de overmatige free-motion machine quilten en overmatig kralen borduren. En dus, wat doe ik als ik door een art quilt betoverd wordt? Eerst zocht ik haar naam op om meer van haar werk te zien (Bedankt Larkin, voor de close-up foto’s op uw website! u weet wat uw kijkers echt willen zien) en vervolgens stuurde ik haar een e-mail om toestemming te vragen om een spotlight post over haar te schrijven en foto’s van haar werk laten zien.

Celtic Spiral VII

Larkin Jean Van Horn is een mixed-media textiel kunstenares die op het gebied van art quilts, beading (kralen), draagbare kunst en glaskunst sinds het midden van jaren 80 bezig is. ze woont in Whidbey Island in Washington.
Larkin zegt dat ze met handarbeid bezig was zo lang als ze zich kon herinneren. Ze had het echter niet “kunst” genoemd, totdat ze in haar mid-jaren ’30 was en een oude tante van haar aandachtig naar een stuk keek dat ze mee bezig was en zei: “Liefje, je bent een kunstenaar!”: Plotseling maakte ze dingen niet alleen om bezig te blijven – ze maakte dingen die iets betekenden!
Tot haar verbazing begon ze in 1992 zelfs les te geven. Dat had ze niet gepland maar ze ontdekte dat ze van de uitdaging en de opwinding van de klas hield. Ze publiceerde ook boeken over borduren met kralen en patronen voor draagbare kunst kleding en textiel containers. Haar werk werd zowel regionaal als nationaal getoond.

Bursting with Energy

Inspiratie
Larkin’s werk vertegenwoordigt de combinatie van haar fantasie, inspiratie uit de wereld om haar heen en haar sterke gevoel voor drama.
de gevarieerde texturen gevonden op het eiland inspireert haar – golven, door wind gebogen bomen, lagen en spleten in de rotsen aan de kust en ook de innerlijke landschap van emoties, geest, en zelf. Het gaat altijd om de textuur en dat is waarom ze met stof, vezels, kralen, en gevonden voorwerpen werkt.

Volgens Larkin, gebruikt ze veel vrouwelijke symboliek in haar werk. De lijnen zijn rond en gebogen in plaats van recht en hoekig. De kleuren zijn diep, rijk en weelderig gemengd in plaats van contrasterend.

“Ik denk dat mijn kunst vrouwelijk en nadenkend is. Op een bepaalde manier, ben ik op zoek naar een God waarmee ik, als vrouw, kan identificeren. En in mijn kunst-maken vind ik haar.”
~Larkin Jean van Horn, interview voor abbey of the arts

Just a Stone’s Throw

Werkproces
Larkin noemt haar creëren proces “clearing a path” (een pad vrij maken). Na het afronden van een kunstwerk ziet haar creatieve ruimte er nogal rommelig uit met stapels stoffen overal en spullen op de vloer en onder de voeten. Dus wanneer het tijd is om met een nieuw stuk te beginnen besteed ze eerst een tijdje om dingen terug in hun plaatsen te doen, stoffen vouwen, horizontale vlakken schoonmaken en haar gedachten de vrije loop laten en zich voorbereiden om te beginnen (dat klinkt bekend!) ze geeft toe dat ze bijna altijd zonder een duidelijke visie begint op wat er zal worden gemaakt, en dit proces van “een pad vrij maken” geeft de materialen de kans om een idee of onderwerp bij haar te late opkomen.

“Kunst maken is mijn spirituele uitoefening. Anderen lezen theologische boeken, mediteren, tuinieren, wandelen en bidden – ik ga in mijn atelier en begin  dingen rond te bewegen”
~Larkin Jean van Horn, interview for abbey of the arts

Verder lezen:
Larkin’s website – kijk ik de galerijen, de quilten in de galerijen hebben close-up foto’s om van te smullen!
Larkin’s blog – Bemused, Boggled, and Bedazzled
boeken van Larkin Jean van Horn
volg Larkin op pinterest
Interview voor abbey of the arts

Going with the Flow

English translation:
I discovered the quilting art Pinterest. My readers who know already what I like can imagine why I was so drawn to her work: excessive free motion machine quilting and excessive beading. And so I did what I usually do when I am enchanted by an art quilt: I googled her name, looked at more of her work (Thank you Larkin for close up photo’s on your website! you know what your viewers really want to see!) and send her an email asking for permission to write a spotlight post about her and show photo’s of her work.

Larkin Jean Van Horn is a mixed-media textile artist working in the areas of art quilts, beadwork, wearable art and glass art since the mid-1980 living in Whidbey Island in Washington.
Larkin says she’s been making things with her hands for as long as she could remember.  It didn’t really get named “art” until she was in her mid-30s and a great-Aunt looked carefully at a piece she was working on, looked her straight in the eye, and said “My dear, you are an artist.” suddenly, she added, she wasn’t just making things to stay busy – she was making things that meant something.
She was surprised to find herself teaching in 1992, but found she loved the challenge and excitement of the classroom. She also published books on beadwork, and patterns for wearable art garments and fabric vessels. Her work has been displayed and won honors both regionally and nationally.

Emerging IX: Rise Above It All

Inspiration
Her work represents the combination of her imagination, inspiration from the world around her, and her strong sense of drama.
the variety of textures found on the island inspires here — the waves and tidelines, wind-bent trees, strata and fissures in the rocks on the seashore and also the inner landscape of emotions, spirit, and self. It was all about texture and that is why she works with fabric, fiber, beads, and found objects.

According to Larkin, she uses a lot of feminine symbolism in her work. The lines are curved and sinuous rather than straight and angular. The colors are deep, rich, and lushly blended rather than starkly contrasting.

“Without being sweet and girly, I think my art is womanly and thoughtful. In a way, I am looking for a God I, as a woman, can identify with. And in my art-making, I find Her.”
~Larkin Jean van Horn, interview for abbey of the arts

 

Holding Pattern

Working process
Larkin calls her creating process  “clearing a path”. After finishing an art piece her creative space looks quite messy, piles of fabrics are everywhere, stuff on the floor and underfoot and total chaos so when it is time to start a new piece again she first spend some time folding fabric, putting things back in their places, unburdening the horizontal surfaces, and letting her mind wander where it will as she  prepare to begin (and oh how that sounds  familiar…) She admits she almost always enter without a clear vision of what will be made, and this process of “clearing a path” gives her a chance to let the materials spark an idea or topic or problem to be worked out.

“Art making is my spiritual practice. Others may read theological tomes, meditate, garden, walk and pray – I go into my studio and start moving things around”
~Larkin Jean van Horn, interview for abbey of the arts

 

Further reading:
Larkin’s website
Larkin’s blog – Bemused, Boggled, and Bedazzled
books bij Larkin Jean van Horn
follow Larkin on pinterest
Interview for abbey of the arts

Pods

Sieraden van de maand – ketting met balletjes

Jaren geleden had ik in mijn blog laten zien hoe ik viltkralen met Clover pom-pom maker kan maken. Ik heb toen zo veel van die kralen gemaakt maar niets met de kralen zelf gemaakt. ze lagen gewoon in een doos wachten op het juiste moment. Deze week was het moment. Opeens had ik het idee om ze voor de rubriek ‘sieraden van de maand’ te gebruiken.

Eerst begon ik gewoon een lange tube ta maken met 8 vasten in het rond. Het resultaat vond ik te grof en niet mooi. Ik begon opnieuw, deze keer met halve vasten zoals de dreads uit het boek Je eigen accessories haken bij Marcella Mercks. Het verschil is duidelijk, kijk maar:

De dreads zijn veel strakker en dat vind ik mooier voor sieraden.

Nadat ik een ronde ketting heb gemaakt waardoor mijn hoofd kan heb ik 6 viltkralen op draden aan de ketting bevestigd:

Ik heb 2 dagen de ketting aan gehad en toch vond ik dat er iets meer bij moest!
Dus pakte ik mijn kralen verzameling en verschillende blauwe garen en versierde elke viltkraal net op een andere manier.

 

De Rebirth of Venus

De Oude Meesters hebben schoonheidsidealen bepaald en beperkt, zoals tijdschriften het tegenwoordig doen. Mager, volslank of zelfs dik, mooie vrouwen hadden altijd een witte huid. Botticelli schilderde Venus die uit de zee oprijst, maar wat als de godin van o.a. schoonheid helemaal niet blank was?

The old masters defined and confined beauty ideals like magazines do these days. Thin or full figured, beauty had always white skin. Botticelli painted Venus rising from the sea but what if the goddess of beauty was not white al all?

Meer foto’s, close-ups en in-the-making-of