Spotlight – Larkin Jean Van Horn

Ik heb de art quilts van Larkin Jean van Horn via Pinterest ontdekt. Mijn blog lezers kunnen al raden waarom ik zo getrokken naar haar werk werd: de overmatige free-motion machine quilten en overmatig kralen borduren. En dus, wat doe ik als ik door een art quilt betoverd wordt? Eerst zocht ik haar naam op om meer van haar werk te zien (Bedankt Larkin, voor de close-up foto’s op uw website! u weet wat uw kijkers echt willen zien) en vervolgens stuurde ik haar een e-mail om toestemming te vragen om een spotlight post over haar te schrijven en foto’s van haar werk laten zien.

Celtic Spiral VII

Larkin Jean Van Horn is een mixed-media textiel kunstenares die op het gebied van art quilts, beading (kralen), draagbare kunst en glaskunst sinds het midden van jaren 80 bezig is. ze woont in Whidbey Island in Washington.
Larkin zegt dat ze met handarbeid bezig was zo lang als ze zich kon herinneren. Ze had het echter niet “kunst” genoemd, totdat ze in haar mid-jaren ’30 was en een oude tante van haar aandachtig naar een stuk keek dat ze mee bezig was en zei: “Liefje, je bent een kunstenaar!”: Plotseling maakte ze dingen niet alleen om bezig te blijven – ze maakte dingen die iets betekenden!
Tot haar verbazing begon ze in 1992 zelfs les te geven. Dat had ze niet gepland maar ze ontdekte dat ze van de uitdaging en de opwinding van de klas hield. Ze publiceerde ook boeken over borduren met kralen en patronen voor draagbare kunst kleding en textiel containers. Haar werk werd zowel regionaal als nationaal getoond.

Bursting with Energy

Inspiratie
Larkin’s werk vertegenwoordigt de combinatie van haar fantasie, inspiratie uit de wereld om haar heen en haar sterke gevoel voor drama.
de gevarieerde texturen gevonden op het eiland inspireert haar – golven, door wind gebogen bomen, lagen en spleten in de rotsen aan de kust en ook de innerlijke landschap van emoties, geest, en zelf. Het gaat altijd om de textuur en dat is waarom ze met stof, vezels, kralen, en gevonden voorwerpen werkt.

Volgens Larkin, gebruikt ze veel vrouwelijke symboliek in haar werk. De lijnen zijn rond en gebogen in plaats van recht en hoekig. De kleuren zijn diep, rijk en weelderig gemengd in plaats van contrasterend.

“Ik denk dat mijn kunst vrouwelijk en nadenkend is. Op een bepaalde manier, ben ik op zoek naar een God waarmee ik, als vrouw, kan identificeren. En in mijn kunst-maken vind ik haar.”
~Larkin Jean van Horn, interview voor abbey of the arts

Just a Stone’s Throw

Werkproces
Larkin noemt haar creëren proces “clearing a path” (een pad vrij maken). Na het afronden van een kunstwerk ziet haar creatieve ruimte er nogal rommelig uit met stapels stoffen overal en spullen op de vloer en onder de voeten. Dus wanneer het tijd is om met een nieuw stuk te beginnen besteed ze eerst een tijdje om dingen terug in hun plaatsen te doen, stoffen vouwen, horizontale vlakken schoonmaken en haar gedachten de vrije loop laten en zich voorbereiden om te beginnen (dat klinkt bekend!) ze geeft toe dat ze bijna altijd zonder een duidelijke visie begint op wat er zal worden gemaakt, en dit proces van “een pad vrij maken” geeft de materialen de kans om een idee of onderwerp bij haar te late opkomen.

“Kunst maken is mijn spirituele uitoefening. Anderen lezen theologische boeken, mediteren, tuinieren, wandelen en bidden – ik ga in mijn atelier en begin  dingen rond te bewegen”
~Larkin Jean van Horn, interview for abbey of the arts

Verder lezen:
Larkin’s website – kijk ik de galerijen, de quilten in de galerijen hebben close-up foto’s om van te smullen!
Larkin’s blog – Bemused, Boggled, and Bedazzled
boeken van Larkin Jean van Horn
volg Larkin op pinterest
Interview voor abbey of the arts

Going with the Flow
Emerging IX: Rise Above It All
Emerging IX: Rise Above It All
Holding Pattern
Pods

Spotlight – Bonnie M. Bucknam

Tangle, Tangle Series, 2010

Bonnie M. Bucknam groeide op in Long Beach, Californië. Van kinds af aan heeft zij zich bezig gehouden met naaien en handwerken. Op de middelbare school lanceerde ze een postorderbedrijf voor lapjes stof. Later studeerde ze antropologie en geologie op de universiteit. Kort daarna verhuisde ze naar Alaska en bleef daar 31 jaar. Het grootste deel van die jaren was ze werkzaam als juridisch medewerkster. In haar vrije tijd creërde ze  fiber art. In 1997 begon ze een bedrijf met de naam Handwerk, om haar quilts en haar met de hand geverfde stoffen op beurzen te verkopen. Sinds 2006 woont ze in Vancouver, Canada en besteedt ze haar tijd aan het creëren van textiel kunst.

The Edge of the World, Hill Tribe Series , 2007

Werkwijze
Soms begint ze met een schets van het gewenste ontwerp, maar het grootste deel van haar ontwerpen wordt gedaan op de muur tijdens het naaien proces. Ze knipt de stof in vrije vormen. Tijdens het proces legt ze stukjes stof naast elkaar en zo bekijkt ze hoe de kleuren van een stuk stof pasen bij de stukken eromheen en op het werk als geheel. Deze spontane werkwijze is het meest boeiende onderdeel van Bonnie’s quilten proces.

Inspiratie
Bonnie’s abstracte composities zijn door de kleuren en vormen van de natuurlijke wereld geïnspireerd

Roots, Tangle Series, 2010

Techniek
Overladen machine quilten op de longarm quiltmachine en soms met hand gestikt, met name grote, borduurwerk  stiksels die echt opvallen.
Materiaal

“Ik hou van stof. Ik ben al meer dan 50 jaar bezig met naaien en heb er nog steeds niet genoeg van.”

In de afgelopen 12 jaar verft Bonnie haar eigen stoffen en ze voelt dat uw eigen stof verven voegt een andere dimensie toe aan het plezier van het creëren met textiel.
Verder lezen:
Bonnie’s website
Bonnie’s blog  Handwerk Textiles  and the Guatemala Bound Project

Willow Wood, Tangle Series, 2010

English translation:

Bonnie M. Bucknam grew up in Long Beach, California. She has been sewing and doing needlework and crafts since she was a child. In high school she launched a successful mail order business manufacturing fabric purses. Later she graduated from University with a degree in Anthropology and Geology. Shortly thereafter, she moved to Alaska and stayed there 31 years, spending most of those years working as a legal assistant. She always used her free time to create fabric art.  In 1997 she started a business, Handwerk, to market and sell her quilts and hand-dyed fabrics at craft fairs. Since 2006 she lives in Vancouver, Canada and devotes all her time to creating fiber art.

Ornament 1: Origins, Ornament Series, 2004

Creative process
Sometimes she starts with a sketch of the desired results but most of her designing is done on the wall during the sewing process. She cuts the fabric freely without using a straight edge. During the process of laying one shape of fabric next to another, She considers the impact of the color of one piece on the pieces surrounding it and on the work as a whole. This spontaneous designing is the most engaging part of Bonnie’s quilting process.

Inspiration
Bonnie’s abstract compositions are inspired by colors and shapes of the natural world

Crater, Geology Series, 2010

Technique
Dense machine quilting on the longarm quilting machine and sometimes hand stitching, especially large, embroidery-type hand stitching that really stands out

Material

“I LOVE fabric. I have been sewing for over 50 years and still haven’t tired of it.”

In the last 12 years Bonnie dyes her own fabric and she feels that dying your own fabric adds another dimension to the pleasure of creating with fiber.

Further reading:
Bonnie’s website
Bonnie’s blog  Handwerk Textiles  and the Guatemala Bound Project

Coastlines, Geology Series, 2009

Spotlight – Terry Kramzar

De quilten van Terry Kramzar kwam ik toevallig tegen op Pinterest. De eenvoudige patchwork blokjes als achtergrond voor applique vond ik interessant. Ik werd nieuwsgierig dus zocht ik nog meer quilts van haar op.

Terry is een Art quilte uit Pennsylvania, VS. Ze doet mee aan tentoonstellingen en wedstrijden overal en haar werkstukken staan getoond talrijke publicaties. Ze won verschillende prijzen en ze geeft de workshop ‘Quilten in Lagen
Als ze geen art quilts naait dan doet ze aan wandelen, kajakken en fietsen in de Verenigde Staten. Terry heeft ook naar Afrika, China, Zanzibar, India en heel Europa in haar reizen bezocht.

Ghost Orchids, 2010

Technieken
Machine patchwork blokken, rauwe randen fused (gestreken met vliesofix) applique, free motion quilten.
Terry’s techniek is bijzonder: nadat de blokken worden geknutseld, quilt ze elk blok afzonderlijk met tussen vulling zonder de achtergrond stof. Dat is dus niet hetzelfde als de methode “Quilt as you go”. Daarna naait ze de blokken aan elkaar, voeg applique en tenslotte worden 3 lagen met de vrije hand gequilt.

Materialen
Katoenen stof, commerciële en met de hand geverfd, zijde en zijde dupioni, fused organza en doorzichtige stoffen en een breed scala aan quiltgaren.

After the Ice Storm, 2007

Inspiratie

“Mijn werk gaat over diepgang in de natuurlijke wereld, het uitbrengen van een rustige nostalgische herinnering van  zowel van innerlijk als uiterlijk reizen.  Het samenstellen van de quilt wordt een meditatieve verwerken van waar ik geweest ben en wat ik heb gezien. Ik wil graag aan de kijkers mijn ervaring van de schoonheid van onze natuurlijke wereld tonen. “

Terry is geïnspireerd op avontuur, natuur, wilde bloemen en zelfs een kom sla-spinaziesalade inspireerde haar om de quilt “Field of Greens” (hier onder) te maken.

Verder lezen
Terry Kramzar website
Quilts gallerij
Blog

Mayapples, 2011

English translation:

I came across the art quilts of Terry Kramzar on Pinterest. I found it  interesting how she uses simple patchwork blocks as background for applique. I was curious so I searched more of her quilts.

Terry is an art quilter living in Kennett Square, Pennsylvania. She exhibits widely in juried and invitational shows and her quilts can be seen in numerous publications. She won several prizes and she teaches the workshop “Quilting in Layers”
When she is not sewing art quilts she is backpacking, kayaking and cycling across the United States. Terry has also been to Africa, China, Zanzibar, India and all over Europe in her travels.

Two Sunflowers, 2003

Techniques
Machine pieced blocks, raw edge fused applique, Free motion machine quilting.
Het technique is interessting: after the blocks are pieced she quilts each block individually batting but withoght backing. this is differenct from “Quilt as you go” method. then she sews the blocks together, add fused applique and finally 3 layers are free motion quilted.

Materials
Cotton fabric, commercial and hand-dyed, silks and silk dupioni, fused organza and sheer fabrics and a wide variety of threads.

Field of Greens, 2007

Inspiration


“My work is about immersion in the natural world, projecting a peaceful, reminiscent quality of journeys, both inner and outer travels. Constructing the quilt becomes a meditation about where I’ve been and what I’ve seen. I’d like to show viewers my experience of the beauty of our natural world.”

Terry is inspired by Adventure, Nature, wild flowers and even a bowl of lettuce spinach  salad inspired her to make the quilt “Field of Greens” here above.

Further reading:
Terry Kramzar website
Quilts gallery
Blog

Spotlight – Jan Mullen

Scratching Back to Our Beginnings (1997)

Jan Mullen woont in Australië met haar partner en 3 kinderen. Ze studeerde Textiel en Beeldhouwkunst en ze is al meer dan tien jaar bezig met quilten. Onder haar handelsnaam “Stargazey” heeft zij jaren besteed aan de ontwikkeling van haar hedendaagse patchwork en applique technieken. Haar technieken hebben een herkenbare, heldere en “kromme” stijl. Ze heeft diverse boeken gepubliceerd, overal in de werled geeft zij les en ze ontwerpt prachtige stoffen met kleurrijke prints.

In een interview met “Quilt Alliance” zei ze dat ze als een jong meisje al met handarbeid bezig was maar niet met quilten. Toen de tijd was quilten en patchwork nog niet zo bekend in Australië zoals het nu is. Tijdens haar studie hoorde ze voor het eerst van quilts en zag ze foto’s. Maar een echte goede quilt zag ze pas toen ze ouder was. In het begin van de jaren ’90 begon ze zelf quilts te maken. Haar eerste quilts waren voor de bedden van haar kinderen.

Stargazey Stijl
Stargazey blokken zijn over het algemeen ‘scheef’. Met hun ‘handgetekende’ stijl stralen ze iets primitiefs uit. Stargazey Quilt patronen, die Jan Mullen ontwerpt, bieden patchwork vrijheid – vrijheid om  ‘ruwweg’ te knippen en te stikken – waardoor we ons op het creatieve stofgebruik kunnen concentreren in plaats van het patroon te moeten aanhouden. De vrijheid om regels te breken en traditie technieken uit te dagen speken me aan en ik vind de eigentijdse uitstraling van de quilts leuk. Ik hou ook van de manier waarop ze  restjes stof gebruikt en heb zelf ook heleboel restjes omdat ik nauwelijks iets weggooi. In haar boek “Reverse Applicatie met No Brakez” laat Jan Muller zien hoe deze restjes kunnen  gebruikt worden om de geheime laag onder de omgekeerde applique te maken en het resultaat is verbluffend. Lees mijn recensie op het boek hier.


We Walk a Crooked Line (1998)


Kleuren
“Ik hou van zwart en ik draag vooral zwart. Sommige mensen vragen waarom ik zwart draag als ik zoveel van kleuren hou. Het is omdat voor mij kleuren zijn om naar te kijken en het prikkelt me erg veel, dus ik wil het niet dragen. “
Jan Muller maakt gebruik van felle kleuren in haar quilts. Kleur inspireert haar en maakt haar versterkt en gelukkig. De door haar ontworpen stoffen zijn ook zeer helder en kleurrijk, met ‘met de hand getekende’ lijnen, spiralen, sterren, bloemen, fruit, cirkels en meer.

“Ik maak mijn quilts niet om op de muur te hangen. Ze hebben een uitstraling die ik voor de kamers wil. Ik leg ze op de bedden en banken om te worden gebruikt en niet alleen gewoon om getoond te worden.”

Verder lezen:
Zakelijk website
Pinterest account
Jan Mullen boeken

 

Every Man Must Have His Shed - But My Man’s Still Waiting (1995)

English translation:

Jan Mullen lives in  Australia with her partner and 3 children. She studied Textiles and Sculpture and she is busy for over a decade in the Quilting Industry. Under her business name “Stargazey”, She has spent the years developing contemporary piecing and appliqué techniques in a distinctive bright and crooked style. She has published several books, travel the worlds teaching lessons and She designs fabulous fabrics with colourful and bold style!

She said in an interview for Quilt Alliance that she did sew as a young child but  didn’t quilt. In Australia quilting was not as known then as it is now. When she studied textiles she heard of quilts and saw pictures but she didn’t see a proper quilt until I was older. She only started quilting early in the ’90’s making quilts for her children beds.

Stargazey Style
Stargazey blocks are generally ‘crooked’. With their ‘hand drawn’ quality, they have a touch of the primitive about them. Stargazey Quilt Patterns that Jan Mullen desings offer patchwork freedom – freedom to cut and stitch ‘roughly’ – allowing us to concentrate on creative fabric usage rather than slavishly following the sample. I like the freedom to break rules and challenge tradition and I like that it gives the quilt a contemporary look.
I also like the way she uses scrap fabric left overs. I have tons of them too because I hardly throw anything away. In her book “Reverse Appliqué with No BrakezJan Muller shows how to use this scraps to make the secret layer in a reverse applique quilt and the result is astonishing. Read mijn recensie for her book here.

A True Friend is a Rare Bird (2007)

Colors
“I love black. And I wear black a lot. Some people ask why I wear black if you like color. It’s because for me color is to look at and it really, really excites me, so I don’t want to wear it.”
Jan Muller uses bright colors in her quilts. Colour inspires her and makes her invigorated and happy. Her self-designed fabrics are also very bright and colorful with ‘hand drawn’ lines, spirals, stars, flowers, fruit, circles and more.


“I don’t use quilts on the wall. They have a look I like for rooms, I put them on the beds and couches to be used but not simply displayed.”


Further reading:
Business website
Pinterest account
Jan Mullen books


The Letter X #4 - A Woman’s Prerogative (1997)

Spotlight – Vikki Pignatelli

Breaking Point
Breaking Point

“25 jaar geleden had ik er niet van kunnen dromen om een quilt lerares te worden. In feite vond ik aan naaien helemaal niets aan.”

Zo begint Vikki Pinatelli het verhaal over de geboorde van haar boek “Nurture Your Creative Spirit”. Ik vind het bijzonder dat een full-time professionele quilt-kunstenares als Vikki Pinatelli, ontwerpster, internationaal lerares,en schrijfster van boeken heeft pas 25 jaar geleden haar eerste naailes! Dat geeft hoop!

Vroeger experimenteerde ze in schilderijen met olieverf en aquarel, beeldhouwen en andere kunstnijverheid mediums en leerde zichzelf in alle kunstvormen. Het feit dat ze zichzelf een autodidact noemt spreekt me erg aan.

Vikki is ook de oprichter en mede-voorzitter van de nationale tweejaarlijkse Sacred Thread Quilt Exhibitions, waarin originele kunstwerk is getoond dat thema’s zoals spiritualiteit, vreugde, inspiratie, genezing en verdriet verkent. De tentoonstelling wordt gehouden in  Ohio, USA.

Techniek:
De gebogen vorm sprak Vikki Pignatelli altijd aan , in de natuur en kunst. Dus als ze met quilten begon werd ze tot quilts met prachtige en ingewikkelde golven en gebogen patronen aangetrokken. Traditioneel piecing techniek was frustrerend omdat het is haar steeds niet gelukt om de naden plat laten liggen zoals ze wilde.
Ze ontwikkelde haar eigen eenvoudige lagen techniek die een mix van patchwork en appliqueren is met behulp van diepvries-papieren sjablonen (freezer paper) en stof verstevigingen. Ze schreef twee boeken over deze techniek, “Quilting Curves” en “Quilten by Improvisation”

Passages of the Spirit
Passages of the Spirit

Inspiratie:
Vikki kijkt naar de natuur voor inspiratie voor haar quilts. Ze heeft water, bloemen, bomen en zelfs kikkers gequilt. Ze neemt haar camera mee en maakt foto’s van scènes die haar roert en vervolgens herschept de indruk van een scène (niet de scène zelf, dat is wat de camera doet) in haar quilts.
Andere quilts illustreren thema’s als genezing, spiritualiteit, hoop en inspiratie.


Verder lezen:
Vikki Pignatelli website
haar boeken
Sacred Thread Quilt Exhibitions

Summer's Bounty

English translation:

“Twenty-five years ago, I never would have dreamed of becoming a quilt teacher. In fact I hated sewing.

Vikki Pinatelli begins the story about creating her book “Nurture Your Creative Spirit”. I find it really special that a full-time professional quilt artist as Vikki Pinatelli, designer, international teacher, and author of books had only 25 years ago her first sewing lesson!
That gives hope!

In her younger years, she experimented in paintings with oils and watercolor, sculpturing and other craft mediums and was self-taught in all the art forms. The fact that she calls herself an autodidact also appeals to me.

Vikki is also the founder and co-chairwoman of the national biennial Sacred Thread Quilt Exhibitions, displaying original artwork that explores themes of spirituality, joy, inspiration, healing and grief. The show is held in Ohio.

Promise of Spring
Promise of Spring

Techniques
The curved shape has always appeald to Vikki Pignatelli, in nature and art. so when she began quilting she was drawn to quilts with beautiful and intricate waves and curved pattern. coverntional piecing techniques was frustrating her because she couldn’t get her seams to lie flat as she wanted them to.
Then she developed her own simple layering technique that is a blend of piecing and appliqué using freezer-paper templates and fabric stabilizer . She has written 2 books featuring this technique, “Quilting Curves”  and “Quilting By Improvisation”

Inspiration:
Vikki looks to nature for inspiration for her quilts. She quilted water, flowers, trees and even frogs. She takes her camera and makes photo’s of scenes that moves her and then re-create the impression of a scene (not the scene itself, that is what the camera does) in her quilts.
Other quilts illustrate themes as healing, spirituality, hope and inspiration.

Further reading:
Vikki Pignatelli website
her books
Sacred Thread Quilt Exhibitions


Oriental Poppies
Oriental Poppies