Oranje

Ik kan natuurlijk schrijven dat ik Het huis met oranje dingen wilde versieren voor geluk voor de Nederlandse voetbal ploeg maar de waarheid is dat ik wilde uiteindelijk af van alle oranje stoffen die ik verzamelde voor de quilt voor de OEQC 2014 heb gemaakt (nog geen antwoord ontvangen of mijn inschrijving geaccepteerd is)

Zonder patroon, begon ik gewoon vierkanten te patchen en dan van ze 5 inch vierkanten gemaakt. Een beetje blauw voor het contrast had ik genoeg vierkanten voor een kleine tafel quilt én onderzetters voor koffie kopjes.

detail gequilt blok / closeup quilted block
achterkant / back

I can write, of course that I wanted to decorate the house with orange things to express happiness and wish success for the Dutch soccer team but the truth is that I just wanted to finally GET RID of all the orange stash I have specially collected for the last quilt I made for the OEQC 2014(I am still waiting to hear if my quilt was accepted)

Without a pattern, I just started to piece squares and then made ​​5 inch squares of them. With a bit of blue for the contrast I had enough squares for a small table and coasters for coffee cups.

Natuurlijk wens ik de oranje ploeg veel geluk maar wij zijn op weg naar vakantie en alle oranje blijft thuis!

Contrasterende kleuren

Wij quilters beginnen altijd nieuwe projecten voordat ons huidige projecten af zijn maar vooral na het afmaken van een lang project is het leuk om iets nieuws te beginnen. Voor “The rebirth of Venus” voor de OEQC 2014 moest ik een kleine voorraadje oranje stoffen. Ik had nooit eerder met zo veel oranje stoffen gewerkt en nu heb ik er heleboel er van.
En dan kwam ‘Opposites Attract’ Reader Challenge van het laatste nummer van Quilting Arts. De uitdaging was een 9 x 9 inch werkstuk te maken met 2 Contrasterende kleuren.
Het werd dus oranje en blauw.

Maar ik heb natuurlijk veel meer oranje restjes dus blokjes zonder een plan…
Wat het wordt weet ik nog niet.